zamówienie na:

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikroinstalacji prosumenckich na budynkach dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5a

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-16/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  10:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 766598-N-2020 (255kB) pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania (423kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik projektu
Opublikował: Mirosław Zbróg (15 grudnia 2020, 12:11:38)

Ostatnia zmiana: Krystyna Wetulani (9 kwietnia 2021, 10:36:52)
Zmieniono: zmiana podstawy unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 115