Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikroinstalacji prosumenckich na budynkach dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5a

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-16/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  10:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm 

zamówienie na:

Świadczenieusług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczacego wykonania 7 mikroinstalacji prosumenckich na budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-10/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:30
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: Opracowanie i wdrożenie Programu rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp - usługa społeczna
nr sprawy: Postepowanie nr DB.077.PRKP.02
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni logistyki i transportu Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DB.077/ZPUII/05/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji w budynkach A i C, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-06/2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)