Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-07/2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 października 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Dostawa, montaż i konfiguracja dysków do macierzy, oraz zakup i montaż serwerów na potrzeby projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ – Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”.

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-02/2016
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 2 marca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)