Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.262-12/2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono 

zamówienie na:

Usługi szkolenia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp - usługa społeczna
nr sprawy: DB.077/MOT/01/11/2018
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: nieudzielenie zamówienia 

zamówienie na:

Usługi szkolenia studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: DB.077/MOT/01/10/2018
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)