Uchwała nr VI/176 aSenatuz dnia 26 kwietnia 2019w sprawie przyporządkowania kierunku Energetyka - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do dziedziny nauki, obszaru i dyscyplin naukowychNa podstawie art. 205 ust 2 i 5, art. 214 oraz art. 227 ust 3 ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz.1669 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 12 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uchwała nr VI/176 a
Senatu
z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie przyporządkowania kierunku Energetyka - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do dziedziny nauki, obszaru i dyscyplin naukowych

Na podstawie art. 205 ust 2 i 5, art. 214 oraz art. 227 ust 3 ustawy z dnia 03 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz.1669 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 12 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy


Uchwała nr VI/176 a (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Kasza (16 maja 2019, 09:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88