Zarządzenie nr 32/13Rektoraz dnia 27 maja 2013w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie nr 32/13
Rektora
z dnia 27 maja 2013


w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014

Na podstawie § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam następującą organizację roku akademickiego 2013/2014:

1) semestr zimowy

studia stacjonarne:
a) zajęcia dydaktyczne      01.10.2013 - 28.01.2014*
b) sesja egzaminacyjna      29.01.2014 - 11.02.2014
c) sesja poprawkowa      12.02.2014 - 18.02.2014

* w dniu 28 stycznia odbywają się zajęcia według planu z poniedziałku parzystego tygodnia roku

studia niestacjonarne:
a) zajęcia dydaktyczne      28.09.2013 - 26.01.2014
b) sesja egzaminacyjna      29.01.2014 - 11.02.2014
c) sesja poprawkowa      12.02.2014 - 18.02.2014

2) semestr letni

studia stacjonarne:
a) zajęcia dydaktyczne      19.02.2014 - 11.06.2014*
b) sesja egzaminacyjna      12.06.2014 - 25.06.2014
c) zajęcia dydaktyczne dla ostatniego roku studiów licencjackich
i magisterskich (za wyjątkiem 3 roku Zintegrowanej Edukacji
Wczesnoszkolnej z językiem angielskim)    19.02.2014 - 16.05.2014
d) sesja egzaminacyjna dla ostatniego roku    19.05.2014 - 01.06.2014
e) sesja poprawkowa      08.09.2014 - 21.09.2014

* w dniu 11 czerwca odbywają się zajęcia według planu z piątku parzystego tygodnia roku

studia niestacjonarne:
a) zajęcia dydaktyczne      22.02.2014 - 01.06.2014
b) sesja egzaminacyjna      12.06.2014 - 25.06.2014
c) zajęcia dydaktyczne dla ostatniego roku studiów licencjackich
i magisterskich       22.02.2014 - 18.05.2014
d) sesja egzaminacyjna dla ostatniego roku    19.05.2014 - 01.06.2014
e) sesja poprawkowa      08.09.2014 - 21.09.2014

§ 2.


Studenci, którzy zgodnie z planem studiów realizują w semestrze letnim zajęcia w formie obozu, odbywają je w terminie wskazanym przez Dziekana.

§ 3.


Praktyki zawodowe studentów odbywać się będą zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad i organizacji praktyk zawodowych.

§ 4.

1. Wyznaczam przerwy świąteczne w okresach od 24 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. (za wyjątkiem studentów kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo, którzy zgodnie z planem studiów realizują  w semestrze zimowym praktyki zawodowe) oraz od 18 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.
2. Ustalam 30 kwietnia i 2 maja 2014 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Agata Niedziela (4 czerwca 2013, 10:27:49)

Ostatnia zmiana: Agata Niedziela (2 września 2013, 09:20:04)
Zmieniono: poprawki redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16109