Zapytanie ofertowe DB/077/MOOC/A/2/2019 na zaprojektowanie, opracowanie techniczne, wykonanie i implementację na platformie https://navoica.pl 4 otwartych kursów e-learningowych.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, opracowanie techniczne, wykonanie i implementację na platformie https://navoica.pl 4 otwartych kursów e-learningowych, opracowanych merytorycznie przez kadrę dydaktyczną Uczelni na poziomie wykładów akademickich w ramach projektu pn. „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności”.

Ogłoszenie o zamówieniu (1534kB) pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia (415kB) pdf
Wzór umowy (890kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (613kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenia (434kB) pdf
Załacznik nr 4 – Wykaz usług (508kB) pdf
Wyjaśnienia z dnia 17.01.2020 r. (172kB) pdf

27.01.2020
Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze Wykonawcy.

Do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty od Wykonawców w tym jedna po terminie. Zamawiający nie rozpatrywał oferty, która została złożona po terminie. 
Oferta złożona przez WMD Software, ul. Galaktyczna 8/18, 59-220 Legnica, NIP: 6912530564 wartość oferty 99 400,00 zł brutto została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na fakt iż spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu. Ponadto, oferta otrzymała największą ilość punktów. Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryterium cena 60 % oraz doświadczenie 40%.

metryczka


Wytworzył: Kanclerz Robert Burba (13 stycznia 2020)
Opublikował: Mirosław Zbróg (13 stycznia 2020, 13:33:31)
Podmiot udostępniający: PWSZ im. Witelona w Legnicy

Ostatnia zmiana: Mirosław Zbróg (27 stycznia 2020, 13:59:32)
Zmieniono: Zamieszczenie informacja o zakończeniu postępowania i wyborze Wykonawcy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403