Krajowe przepisy prawne

Krajowe przepisy prawne

USTAWA o szkolnictwie wyższym

USTAWAz dnia 27 liopca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym(dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) [...]

metryczka