zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”

zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WZ/077/CSM/5/2018
wartość: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wykonawca został wybrany